TemplateAfbeelding

Artikelindex

DE STERRENGANG VAN DE KATHAREN

Voorwoord


Zevenhonderdvijftig jaar geleden bloeide het katharisme (katharos betekent zuiver, rein) in grote gedeelten van Zuid- Frankrijk (Occitanië) en Midden-Europa. Zelfs tot in de lage landen strekte het zijn invloed uit. Deze zuivere spirituele beweging was geënt op de wortels van het zuivere oer-christendom en de tradities van de Gnosis. `God is Liefde', in deze drie woorden ligt de gehele religie van de Katharen vervat.Ieder mens heeft het in zich om een volmaakte te worden, een `Parfait', zoals de Katharen dat noemden. Daartoe dient men echter vastberaden het pad tot de volmaaktheid, de `sterrengang van de Katharen', te gaan! Dit proces houdt een innerlijke verandering, de transfiguratie in. In de beeldspraak van de Katharen: Rups -- Pop -- Vlinder ofwel Sterfelijke mens -- Wedergeboren nieuwe Ziel -- Onvergankelijke Lichtziel.

Waarom deze module over de Katharen? De School van het Rozenkruis voelt zich nauw verbonden met de Katharen. Zij vormen een schakel in de keten van de Driebond van het Licht: Graal, Kathaar en Rozenkruis. Deze drie stromingen vertegenwoordigen de Kennis, de Liefde en de Daad die onophoudelijk vanuit het Goddelijke gebied op aarde inwerken om de mensheid bij te staan de weg tot terugkeer te vinden en te gaan.

De puurheid en eenvoud, het respect voor mens en dier, de absolute toewijding aan het eenmaal gekozen levensdoel: was dat het inspirerende dat destijds van met name de zogenaamde Parfaits uitging? En als we deze vraag naar onze moderne tijd verplaatsen: wat is het toch dat ook nu nog steeds een onvermoede snaar in ons wezen aanslaat? In deze cursus wordt getracht een antwoord op deze vraag te vinden.

stele detour

De uiterlijke vorm van het Katharisme vond officieel zijn einde op 16 maart 1244 toen de laatste Parfaits zich vrijwillig op de brandstapel begaven. Maar de geest van dit zuivere, innerlijke Christendom is onvernietigbaar en van alle eeuwen.

Het boek De triomf van de Universele Gnosis van Antonin Gadal, de laatste patriarch der Katharen, geldt bij deze cursus als leidraad.


LITERATUURLIJST


Op weg naar de Heilige Graal A. Gadal, Rozekruispers, Haarlem
Het erfgoed der Katharen, A. Gadal, Rozekruispers, Haarlem
Sabarthèz, Ussat commissie, Ussat-les-Bains, 1981
Crystal serie nr. 9, Rozekruispers, Haarlem
Het Levende Woord, C. de Petri, Rozekruispers, Haarlem
De Driebond van het Licht, C. de Petri, Rozekruispers, Haarlem
De Egyptische Oer Gnosis, J. van Rijckenborgh, Rozekruispers, Haarlem
De Komende Nieuwe Mens, J. van Rijckenborgh, Rozekruispers, Haarlem
De grote omwenteling, J. van Rijckenborgh, Rozekruispers, Haarlem
Het Onze Vader, Z.W. Leene, Rozekruispers, Haarlem
Themanummer Pentagram: Bogomielen, mei-juni 2006, Rozekruispers, Haarlem
De Triomf van de Universele Gnosis In de Pelikaan, Amsterdam 2004

Mysteriescholen, Konrad Dietzfelbinger, Ankh- Hermes, Deventer 2000
Katharen, opkomst en ondergang van een ketterse sekte, W.P. Martens, Servire

Katharen in Europa, Y. van Buyten, W. van der Zeypen, Sythese, 2006
De Godsdienst der Katharen, Michel Roquebert, editions Loubatières, 1990
Bres zin en onzin over de Katharen, themanummer Bres, nummer 239 aug/sept/2006
Montségur, Gnosis, gnostiek en de Katharen, Bram Moerland, Mirananda, 1992
De weg der Katharen, Marcel Messing, Ankh Hermes, 1984
www. als catars. nl
De tragedie van de Katharen, C. Lebedel, Synthese, Den-Haag, 2004
Nag Hammadi geschriften, deel I, J. Slavenburg / W.G. Glaudemans, Ankh-Hermes. 1995

 

Bron: de Innerlijke Bron cursus De Sterrengang der Katharen