TemplateAfbeelding

Over AMORC

Doel en denkwijze

Harvey Spencer LewisHet belangrijkste doel van een mystieke leerling is in harmonie te leven met zijn innerlijk zelf, met zijn medemens, en met het Hogere. Het uitgangspunt van AMORC is dualiteit. De mens heeft een uiterlijke en innerlijke kant, die elk hun eigen voedsel nodig hebben. Tijdens de opvoeding en reguliere scholing worden voornamelijk het stoffelijk lichaam en het denkvermogen getraind. De aandacht voor de innerlijke wereld blijft daar dikwijls bij achter. AMORC stelt belang in het evenwicht tussen deze drie menselijke polen. Zij geeft haar leerlingen een methodische, ondogmatische manier om hun spirituele kant te ontwikkelen. De harmonie in de menselijke persoonlijkheid kan slechts voortkomen uit het evenwicht van alle menselijke vermogens.

Door afgestemd te blijven op de hoogste beginselen in de natuur (of het universum, het kosmische, God, of een andere term die u hiervoor geschikt acht) komen verstand, gevoel en intuïtieve ontvankelijkheid in evenwicht. En dat is nodig, want ze zijn immers onderdeel van die natuur. Uit afstemming ontstaat harmonie: een voorwaarde die aan elke soort van positieve voortgang in de wereld ten grondslag ligt en terug te vinden is in alle manifestaties in de natuur.

 

Bron Amorc