TemplateAfbeelding

Ef.6:10-13: 

‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’

age of aquarius

When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the Age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
(Mystic crystal revelation)
And the mind's true liberation, Aquarius
Aquarius

When the moon (when the moon) is in the Seventh House
And Jupiter (Jupiter) aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the Age of Aquarius
Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius
Aquarius
Aquarius

Let the sunshine, let the sun shine in
The sun shine in
Let the sunshine, let the sun shine in
The sun shine in
Let the sunshine, let the sun shine in (oh, let it shine)
The sun shine in (come on, everybody just sing along)
Let the sunshine, let the sun shine in (oh, let the sun shine on in)
The sun shine in (open up your heart and let it shine on you)
Let the sunshine, let the sun shine in (and when you lonely, let it shine)
The sun shine in (you gotta open up your heart and let it shine on in)
Let the sunshine, let the sun shine in (and when you feel like you been mistreated)
Let the sun shine in (and your friends turn their backs upon ya)
The sun shine in (just open up your heart, let it shine on in)
Let the sunshine, let the sun shine in (you got to feel it, you got to feel it)
The sun shine in (oh, open up your heart and let it shine on in)
Let the sunshine, let the sun shine in (I want you to sing along with the 5th dimension)
The sun shine in (hey, open up your heart, oh c'mon)
Let the sunshine, let the sun shine in (and let it shine)
The sun shine in (glory day)
Let the sunshine, let the sun shine in (hey, you got to feel it)
The sun shine in (when you open up your heart)
Let the sunshine, let the sun shine in...(in the morning, late in the evening)


Het aanbreken van het tijdperk van Waterman
 
Als de maan in het Zevende Huis staat
En Jupiter staat op één lijn met Mars
Dan zal vrede de planeten leiden
En liefde zal de sterren sturen
 
Dit is het aanbreken van het Aquariustijdperk
Era van Waterman
Waterman
Waterman
 
Harmonie en begrip
Sympathie en vertrouwen in overvloed
Geen onwaarheden of bespottingen meer
Gouden levende dromen van visioenen
(Mystieke kristallen openbaring)
En de ware bevrijding van de geest,Waterman
Waterman
 
Wanneer de maan (wanneer de maan) in het zevende huis is
En Jupiter (Jupiter) staat op één lijn met Mars
Dan zal vrede de planeten leiden
En liefde zal de sterren sturen
 
Dit is het aanbreken van het Aquariustijdperk
Era van Waterman
Waterman
Waterman
Waterman
Waterman
 
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen
De zon schijnt naar binnen
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen
De zon schijnt naar binnen
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (oh, laat hem schijnen)
De zon schijnt naar binnen (kom op, iedereen gewoon meezingen)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (oh, laat hem schijnen) 
De zon schijnt naar binnen (open je hart en laat hem op je schijnen)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (en als je eenzaam bent, laat hem schijnen)
De zon schijnt naar binnen (je moet je hart openen en het naar binnen laten schijnen)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (en wanneer je je mishandeld voelt)
Laat de zon naar binnen schijnen (en je vrienden keren je de rug toe)
De zon schijnt naar binnen (open gewoon je hart, laat hem naar binnen schijnen)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (je moet het voelen, je moet het voelen)
De zon schijnt naar binnen (oh, open je hart en laat hem naar binnen schijnen)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (ik wil dat je meezingt met de 5e dimensie)
De zon schijnt naar binnen (hey, open je hart, oh kom op)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (en laat hem schijnen)
De zon schijnt naar binnen (glorieuze dag)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen (hey, je moet het voelen)
De zon schijnt naar binnen (wanneer je je hart opent)
Laat de zon schijnen, laat de zon naar binnen schijnen... ('s morgens, laat in de avond)
 
 

“Kom, kom wie je ook bent.

Schande is hier onbekend.

Al zwoer je duizend eden,

die je keer op keer weer brak.

Kom, blijf komen, kom.”

 

De Afghaanse dichter Rumi


Hartelijk welkom, we leven in een tijd met vele en snelle veranderingen. Ik hoop op deze site enkele aspecten die met deze veranderingen te maken hebben te belichten. Dat ik hier waardevolle inzichten publiceer, betekent niet dat ik het met al het gepublceerde volkomen eens ben, maar wel dat ik het belangrijk vind daarvan kennis te nemen, geheel naar de bekende uitspraak:"Onderzoek alle dingen en behoud het goede."

Kijkt u rustig rond en laat ons middels het formulier "Vragen en opmerkingen" hiernaast weten wat u ervan vindt en wat uw eventuele bijdragen kunnen zijn.

Wereld en mensheid volgen door verleden, heden en toekomst een enorme ontwikkeling die onder andere wordt gelieerd aan de precessie van de equinox (de aardas voert een langzame geleidelijke voorspelbare tollende beweging uit rond een as die loodrecht op het baanvlak van de aarde staat. De periode is 26000 jaar.) Door deze beweging loopt het lentepunt door de twaalf tekens van de dierenriem. De tijd waarin wij nu leven is daardoor het "staartje" van de piscesera of het tijdperk van de vissen. Het tijdperk dat nu aanbreekt is dat van aquarius of de waterman.

Eén van de kenmerken van de piscesera is de toenemende autonomie van de mensen. Lange tijd waren het vooral autoriteiten die het leven bepaalden, terwijl de groei naar autonomie en zelfbewustzijn toenam. Dogma's verliezen hun invloed, en autoriteiten worden niet zonder meer gevolgd.

In de aquariusera zal dit proces gevolgd worden door een toenemend groepsbewustzijn zonder een verlies aan autonomie. Het bewustzijn van het individu krijgt verbinding met het bewustzijn van de mensheid als geheel. Ouspensky zei daarover dat je het niet moest vergelijken met een druppel die wordt opgenomen door de oceaan, maar met een druppel, waarin de hele oceaan wordt opgenomen.

 

books tiled 1427986 639x328

 

Boeken over dit onderwerp

 

 • De aquariussamenzwering  door Marilyn Ferguson Uitgeverij Ankh-Hermes bv

Samenvatting

DE AQUARIUS SAMENZWERING Persoonlijke en sociale transformatie in de tachtiger jaren

De aquarius samenzwering is geen systeem en kent geen politieke doctrine ze is een nieuwe tijdgeest. Meer en meer mensen ondergaan momenteel een persoonlijke bewustzijnsverandering; er is een groeiend besef van ecologische waarden, toenemende belangstelling voor het mystieke, voor spiritualiteit en holistische geneeswijzen, een sterk mondiaal besef en een groeiende betrokkenheid bij de milieu en vredesproblematiek. Al die krachten zijn werkzaam en deels ook voelbaar de aquarius samenzwering is een andere samenleving aan het creëren en in die verandering spelen stress en crises als voedingsbodem een belangrijke rol. Niet alleen de crises op sociaal of economisch gebied, maar ook een crisis in ons bewustzijn. Nieuwe opvattingen, visies en denkbeelden zorgen voor een paradigmaverandering op tal van gebieden: economie, onderwijs, politiek, geneeskunde, godsdienst en gezinsleven. Er vinden hier transformaties plaats, er komt meer synergie, we krijgen een bredere kijk op ziekte en gezondheid, er is een herwaardering van relaties en arbeidsverhoudingen. De snelle en radicale veranderingen die de samenzwering opwekt, worden door de schrijfster tot in detail beschreven en geanalyseerd. Deze ontwikkeling van het menselijk bewustzijn met zijn ongekende mogelijkheden heeft grote gevolgen. Ze kan leiden naar een allesomvattende sociale ineenstorting of een doorbraak betekenen naar een volgende fase in de evolutie van de mens.
 
 
 • Toeval! Hoe de kwamtumfysica ons wereldbeeld verandert. door Anton Zeilinger. Uitgeverij  Veen Magazines BV

Samenvatting

Hoe de kwantumfysica ons wereldbeeld verandert

In de zomer van 2004 baarde een experiment aan de universiteit van Wenen wereldwijd opzien. Het was professor Anton Zeilinger gelukt om de trillingstoestand van een Photon te teleporteren naar een ander Photon. Zeilinger had zijn experiment al aangekondigd in Einsteins Schleier, zijn veel geprezen inleiding in de kwantumfysica, die nu in het Nederlands is vertaald onder de titel Toeva!.

Albert Einstein geloofde dat de wereld 'ontdekt' kon worden. Als men de sluier van onwetendheid weg zou halen, zou de ware vorm van de wereld tevoorschijn komen. Maar de kwantumfysica zette dat wereldbeeld op zijn kop. In de subatomaire wereld van de kwantumdeeltjes vervagen de ons zo vertrouwde categorieën van tijd, ruimte en causaliteit. In plaats daarvan blijken termen als 'toeval' en vooral 'informatie' van doorslaggevend belang om deze wereld te begrijpen.

Dus de wereld hangt aan elkaar van toevalligheden? Dus er bestaat geen natuur die men kan ontdekken en ontsluieren, zoals Einstein dat geloofde? In dit boek geeft topwetenschapper Anton Zeilinger een zinderende uitleg van een wereld die het menselijke verstand te boven gaat.

 

Meer over dit onderwerp op Internet

 

pijl terugTerug naar Verwachtingen

 

 

 

books tiled 1427986 639x328

Boeken over dit onderwerp

 

Auteur: diverse auteurs
ISBN: 9789067323093
Verschenen: 1-1-2004
Pagina's: 55
Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
Binding: Ingenaaid
Genre: Rozenkruis
Berichtcode: Leverbaar

Prijs: € 9,95

Zowel de klassieke Rozenkruisers (in hun Confessio uit 1604) als de moderne Rozenkruisers anno 2004 kunnen beschouwd worden als verkondigers van de Aquarius-impuls. Het is de Roep tot innerlijke vernieuwing waaraan de mens moet gaan beantwoorden. De Waterman, de figuur die zijn kruik leeg giet, staat symbool voor het levende water, de nieuwe, dynamische energie die in de atmosfeer wordt uitgestort en die bestemd is voor een innerlijke revolutie van de mens. De Aquarius-impuls moet leiden tot bewustwording van de plaats die de mens in de schepping inneemt, en tot het inzicht in de universele grootheid van de mens als afspiegeling van de Ene Geest, de Al-Goede.

Begin 17e eeuw blikte de mens voor het eerst in een oneindig universum en werd zich daarvan bewust. Hij richtte zijn aandacht van de aarde naar het heelal. Bij deze bewustzijnsomwenteling knoopte de Broederschap van het Rozenkruis aan: zij zag de mogelijkheid het universele leven van een geheel andere bestaansorde bekend te maken. Nieuwe verschijnselen aan het firmament verklaarde zij als 'tekenen van Gods raad'. Zij bouwde het geestelijke Tehuis Sancti Spiritus en toonde de weg van het innerlijke veranderingsproces in haar Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.

En nu, 400 jaar later, beschikt ook het moderne Rozenkruis over een geestelijk, levend Lichaam, waarbinnen de transfiguratie van ziel en geest bekroond kan worden.
Op de openbarende kracht van Aquarius móet ieder mens reageren. Reageert de mens met het ik, dan leidt dat tot een vergroting van het ego met alle ellende vandien. Luistert de mens naar de roepstem van de geestelijke essentie, dan gaat hij de weg van de roos en het kruis.
 • Apokalyps Door Rudolf Steiner

   10,95

  De Openbaring van Johannes. Beeld van de toekomst.
  Dertien voordrachten gehouden in Neurenberg in 1908

  Bindwijze: Paperback
  Uitgever: Vrij Geestesleven
  Jaar: 1989
  Aantal bladzijden: 221
  Conditie: In goede en nette staat
  Bijzonderheden: licht schuin gelezen rug
  Soort: Tweedehands boek

 • Van geloven naar weten

  Auteur: Marga Herrewijn
  ISBN: 9789491886515
  Verschenen: 30-9-2016
  Pagina's: 100
  Uitgave: Droomvallei
  Binding: Paperback / softback
  Berichtcode: Leverbaar

  Prijs: € 14,95

  De mens van nu staat op het punt van grote transformatie. We laten het Vissentijdperk achter ons en betreden het Watermantijdperk, waarin nieuwe energieën vanuit de kosmos zullen instromen in het bewustzijn van de mens, in de aarde en alles wat erop leeft.

  Marga Herrewijn omschrijft in deze filosofische, astrologische verhandeling de te verwachten menselijke ontwikkelingen in dit nieuwe tijdperk. Deze inzichten, op zowel persoonlijk als kosmisch vlak, nemen ons mee van oud naar nieuw, van geloven naar weten.
  Marga bestudeerde filosofie, psychologie, psychosofie, metafysica, esotherie en theosofie. Ze heeft een driejarige opleiding genoten bij de school 'Centrum voor holistische & transpersoonlijke astrologie', onder leiding van Joyce Hoen.

 • Lichtkleed van de nieuwe mens

  Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharos
  ISBN: 9789067320061
  Verschenen: 1-1-1985
  Pagina's: 82
  Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
  Binding: Ingenaaid
  Genre: Rozenkruis
  Berichtcode: Leverbaar

  Prijs: € 3,00

  "Zalig zij die hun klederen wassen; dan zullen zij recht hebben op het geboomte des levens en door de ”poorten de stad binnengaan" (Openb. 22:14). Deze reiniging van het lichtkleed en de noodzaak ervan als begin van het transfiguristische pad, worden duidelijk uiteengezet. Tekst van de 1e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1964. De auteurs stellen dat een nieuw interkosmisch stralingsveld de wereld omvat houdt, wat verstrekkende gevolgen zal hebben voor wereld en mensheid. Zij plaatsen de lezer die zich hier op af wil stemmen voor de dringende opgave de lichtgestalte, het zielengewaad, in zijn totale fluïdische en bewustzijnssamenhang gereed te maken voor zijn grootse roeping om drager te zijn van de eeuwigheidsziel, het gouden bruiloftskleed. Dit wordt mogelijk wanneer door zuivere en volgehouden levenshouding de verinniging van de monade, de geest, met hetzuivere lichtgewaad hecht en sterk wordt. Het is de sleutel tot de aanvangende ontstijging en bepalend voor de toekomst op basis van twee nieuwe eigenschappen, die de mens door bloedstorting, dus door volkomen arbeid in mensendienst, verkrijgt. Ten eerste het lichtgewaad vrijmaken van het stofkleed met betrekking tot bepaalde natuurwetten en ten tweede, als gevolg hiervan, vrijmaking van het driedimensionale.
 • De wereldbroederschap van het Rozenkruis

  Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharos
  ISBN: 9789067320887
  Verschenen: 1-1-1992
  Pagina's: 47
  Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
  Binding: Ingenaaid
  Genre: Rozenkruis
  Prijs: € 3,00

  "Christiaan Rozenkruis" is een naam die een opdracht inhoudt aan allen die de ontzaglijke betekenis en mogelijkheden van de aanvangende Aquarius-era onderkennen en die, aangeraakt door de Gnosis, van binnenuit de dringende roep van het Rozenkruis verstaan: namelijk, in het levende heden met hart, hoofd en handen mee te werken aan de uitredding van de "schare die niemand tellen kan". Tekst van de 2e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1965. De lezer wordt geplaatst voor het achtvoudige pad: het vierkant van de toebereiding en het vierkant van bouw, middels een schets van het beeld van de verbreking en het beeld van de verwerkelijking, met als doel alles in het werk te stellen wereld en mensheid te redden van een wisse ondergang. De auteurs beschrijven dat, nu de mensheid na een sterrenjaar opnieuw een aquarius-era binnentreedt, de oogst van de eeuwen dient te worden binnengehaald. Allereerst wordt beschreven hoe de wereld in alle opzichten is vastgelopen: onderwijs, verkeer, energie, vervuiling van lucht, water en bodem, wetenschappelijk geëxperimenteer, atoomvervuiling, voeding, denaturatie van mens, dier en plant, psychische degeneratie en ga zo maar door. De werkelijkheid is nu, 45 jaar later, alleen nog maar erger. De mensheid is volgens hen volkomen stuurloos geworden. Oorzaak: onwetendheid. Maar kun je een onwetende iets verwijten? Vervolgens zetten zij uiteen hoe de mensheid bij voortgezet degeneratief reageren op zeker moment, zonder forceren, een halt wordt toegeroepen. Aangezien het gehele ademveld van de mensheid moet worden hersteld (gezuiverd), zullen waarschijnlijk toch zeer ingrijpende maatregelen noodzakelijk blijken, waarbij sommigen tijdelijk in andere bewustzijnstoestanden kunnen worden verplaatst. De gehele mensheid wordt daarna onder leiding teruggevoerd tot een nieuwe oorspronkelijke levensbasis, tot taken waarbij het spirituele doelbepalende aanzicht van het leven voorop staan.
 •  De machtige tekens van Gods raad

 De nieuwe Mercuriusstaf

Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharos

 

ISBN: 9789067321129

 

Verschenen: 1-1-1994
Pagina's: 41
Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
Binding: Ingenaaid
Genre: Rozenkruis
Berichtcode: Leverbaar

De mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto drijven tot totale herschepping van de mens. Door juiste keus in levenshouding en handeling kan de mens het grote vernieuwingswerk van Aquarius volbrengen -- in zichzelf, en ten dienste van de mensheid. Tekst van de 3e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1966. Uranus werkt in op het hart, Neptunus op het hoofd en Pluto op de herscheppende daadkracht. Hierbij neemt Pluto een sleutelpositie in, die het aanzicht van wereld en mensheid zal veranderen, de mensheid tot een opstanding of tot denaturatie zal brengen. De mens wordt in dit grote levensconflict gedreven om tot zelfverwerkelijking te komen. Uit deze worsteling in puur verlangen wordt het Licht geboren; een sterfelijke entiteit transformeert in een onsterfelijke. Door de greep van Pluto op ieder mens onder de zon, worden allen als het ware in een genadegreep over een bepaalde barrière in hun leven heengetild en in een nieuwe toestand van zijn geplaatst. We zouden dat nu kunnen aanduiden als een kwantumsprong, om de gang vanuit het nadir, het dieptepunt van stofontwikkeling, om te zetten in een gang omhoog.

Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, Catharose
ISBN: 9789067321853
Verschenen: 1-1-1997
Pagina's: 59
Uitgave: Rozekruis-Pers, St. De
Binding: Ingenaaid
Genre: Rozenkruis
 
De Mercuriusstaf -- symbool van het ruggemergstelsel, met de plexus sacralis als basis en het hoofdheiligdom als top -- put in deze natuur uit de krachten van de boom der kennis van goed en kwaad. Binding met de bovennatuur, de Godsorde, doet putten uit de krachten van de Boom des Levens. Resultaat: het nieuwe Mercurius-denken. Tekst van de 5e Aquariusconferentie van de School van het Gouden Rozenkruis in 1968 Hier wordt geschetst hoe de reinigende, corrigerende, herstellende en opbouwende werkingen van de nevelvleksystemen Cygnus en Serpentarius de mensheid een halt toeroepen in haar neerwaartse gang. De auteurs zetten uiteen hoe het drievoudige slangenvuursysteem hersteld dient te worden en de neerwaartse reis onderleiding an de boom van kennis van goed en kwaad op de rivier van het leven omgebogen moet worden in een opwaartse, onder leiding van krachten van de boom des levens. Voor de ware rozenkruiser betekent dit “het ontsteken van de zesde kandelaar in het hoofd, waarin zich de pinealis bevindt. Het is het binnengaan in een nieuw levensproces.

 

 

internet 1237130 639x487

 

Meer over dit onderwerp op Internet

 

 

 

pijl terug Terug naar Aquarius