TemplateAfbeelding

“Kom, kom wie je ook bent.

Schande is hier onbekend.

Al zwoer je duizend eden,

die je keer op keer weer brak.

Kom, blijf komen, kom.”

 

De Afghaanse dichter Rumi


Hartelijk welkom, we leven in een tijd met vele en snelle veranderingen. Ik hoop op deze site enkele aspecten die met deze veranderingen te maken hebben te belichten. Dat ik hier waardevolle inzichten publiceer, betekent niet dat ik het met al het gepublceerde volkomen eens ben, maar wel dat ik het belangrijk vind daarvan kennis te nemen, geheel naar de bekende uitspraak:"Onderzoek alle dingen en behoud het goede."

Kijkt u rustig rond en laat ons middels het formulier "Vragen en opmerkingen" hiernaast weten wat u ervan vindt en wat uw eventuele bijdragen kunnen zijn.

Wereld en mensheid volgen door verleden, heden en toekomst een enorme ontwikkeling die onder andere wordt gelieerd aan de precessie van de equinox (de aardas voert een langzame geleidelijke voorspelbare tollende beweging uit rond een as die loodrecht op het baanvlak van de aarde staat. De periode is 26000 jaar.) Door deze beweging loopt het lentepunt door de twaalf tekens van de dierenriem. De tijd waarin wij nu leven is daardoor het "staartje" van de piscesera of het tijdperk van de vissen. Het tijdperk dat nu aanbreekt is dat van aquarius of de waterman.

Eén van de kenmerken van de piscesera is de toenemende autonomie van de mensen. Lange tijd waren het vooral autoriteiten die het leven bepaalden, terwijl de groei naar autonomie en zelfbewustzijn toenam. Dogma's verliezen hun invloed, en autoriteiten worden niet zonder meer gevolgd.

In de aquariusera zal dit proces gevolgd worden door een toenemend groepsbewustzijn zonder een verlies aan autonomie. Het bewustzijn van het individu krijgt verbinding met het bewustzijn van de mensheid als geheel. Ouspensky zei daarover dat je het niet moest vergelijken met een druppel die wordt opgenomen door de oceaan, maar met een druppel, waarin de hele oceaan wordt opgenomen.